Barnefysioterapi

Undersøkelse og behandling av babyer og barn

Vi ønsker å hjelpe babyer og barn til å få en optimal motorisk utvikling. Vi mener at det er viktig å gi barnet best mulig utgangspunkt for resten av livet. 

Babyer og barn behandles på en litt annen måte enn voksne, da behandlingen og øvelsene må innføres på en måte som bidrar til lek og sosialt samvær. 

Vi ønsker  å være en klinikk som samarbeider tverrfaglig med andre instanser, da det er viktig for oss at alle pasienter blir utredet grundig.